De begeleiding en behandeling binnen Zorgbureau Embrace kan worden gestart middels een particulier traject.
De tarieven staan beschreven in het tabel op deze pagina. Wij werken niet met wachtlijsten dus de begeleiding kan via deze weg snel opgestart worden
Neem contact op met ons om samen naar de mogelijkheden te kijken!

Zorgbureau Embrace heeft in meerdere gemeenten binnen Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel,  zorg in natura contracten. Dit voor de jeugdwet en voor de WMO (vanaf 18).
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een financiering vanuit de gemeente? Neem dan contact op met het sociaal team van jouw gemeente.

Voorstel* Tarief Minuten
Eén op één begeleiding kort € 65,00 60 minuten
Eén op één begeleiding lang € 97,50 90 minuten
Eén op één behandeling kort € 95,00 60 minuten
Eén op één behandeling lang € 142,50 90 minuten
Relatietherapie kort € 120,00 60 minuten
Relatietherapie lang € 180, 00 90 minuten
ERB traject 10 sessies groep € 700, 00 10 ERB-sessies
ERB traject 10 sessies individueel € 1.050,00 10 ERB-sessies

*Buiten kantoortijden rekenen wij € 20,00 per uur extra