Begeleiding

Embrace biedt reguliere en specialistische begeleiding voor jong en oud. Wij werken met een systeemgerichte benadering. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar de individuele problematiek, maar ook de onderlinge relaties binnen een gezin. Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van de jeugdige, volwassene en/of van het gezin. Onze overtuiging is dan ook dat iemand pas echt geholpen wordt als deze zich gedragen en begrepen voelt en begeleid wordt door zijn/haar omgeving. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de zelfredzaamheid.

De begeleiding die wij geven is onder andere praktisch en gericht op de huidige situatie. Als er chaos in je leefomgeving is, zal dat het eerste zijn wat we aan gaan pakken, want chaos in je omgeving is vaak ook chaos in je hoofd. Dus opruimen, orde scheppen in je leefruimte, je werkruimte, in je administratie, kortom in je hele omgeving.

Daarnaast is er ruimte voor gesprek over allerlei onderwerpen: Gebeurtenissen in je leven en bijbehorende gedachten en gevoelens. De opvoeding van je kind(eren). Hoe je je sociale netwerk kunt vergroten of hoe je de contacten met alle instanties om je heen aankunt.

Binnen onze gezinsbegeleiding gaan wij samen kijken hoe we weer overzicht en structuur kunnen creëren. We kijken wat past bij het gezin en hoe de nodige taken kunnen worden verdeeld. Structuur kunnen we aanbrengen door gezamenlijk dagprogramma’s op te stellen. Terugkerende routines duidelijk in kaart brengen, zoals opstaan, eten, sport, werk, school, sociaal leven en nachtrust.

Voor meer informatie mail naar info@zorgbureau-embrace.nl of bel naar 0592-268163.

Onder specialistische zorg bieden wij de volgende producten:
Emotie Regulatie Begeleiding Lees Meer
EMDR traumaverwerking Lees meer