Embrace biedt begeleiding voor jong en oud. Wij werken met een systeemgerichte benadering. Dit betekent dat we niet alleen kijken naar individuele problematiek, maar ook de onderlinge relaties binnen een eigen omgeving.

Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden van het kind, de jeugdige, volwassene en/of van een eigen omgeving. Onze overtuiging is dan ook dat iemand pas echt geholpen wordt als deze zich gedragen en begrepen voelt en begeleid wordt door een eigen omgeving. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de zelfredzaamheid.
De begeleiding die wij geven is onder andere praktisch en gericht op de huidige situatie.
Daarnaast is er ruimte voor gesprek over allerlei onderwerpen: Gebeurtenissen in je leven en bijbehorende gedachten en gevoelens.  Hoe je je sociale netwerk kunt vergroten of hoe je de contacten met alle instanties om je heen aankunt.

Ook bieden wij begeleiding met de focus op opvoedingsvragen. Binnen onze gezinsbegeleiding gaan wij samen kijken hoe we weer overzicht en structuur kunnen creëren. We kijken wat past bij het gezin en hoe de nodige taken kunnen worden verdeeld.

Klik hier voor een greep uit onze behaalde resultaten!