Systeem-/Relatietherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij de problematiek van de client wordt bezien in de complexe samenhang met ‘het systeem’. Systeemtherapie kan zowel bij individuele clienten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden. ‘Systeem’ is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de client uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen ‘het systeem’. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de client met zijn of haar ‘systeem’ en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken. Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van ‘het systeem’ kan worden beinvloed ten gunste van de aanmeldklacht.

Relatietherapie

Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen vanaf het begin bij de gesprekken worden uitgenodigd. Men wordt meestal voor deze vorm van therapie verwezen als gelijk vanaf het begin duidelijk is dat er relationele problemen in ‘het systeem’ spelen.

Bij relatie- en gezinstherapie wordt een probleem zo gedefinieerd dat eenieder zich erin terug kan vinden en iedere persoon de kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang naar elkaar, de problemen opheffen of anders gaan beleven. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft maar een goede manier te vinden elkaar te verstaan.

Bent u geïnteresseerd in een van deze vormen van therapie neem dan contact op via info@zorgbureau-embrace.nl of via 0592-268163.