Supervisie en intervisie

Supervisie aan professionals en studenten in zorg en begeleiding. Samen reflecteren op jouw werk als professional in relatie tot wie jij persoonlijk bent. Hoe heb je gehandeld, wat denk je daarover, wat voel je erbij, welke invloed heeft dat voor je toekomstige handelen. En ook, hoe sta je in het leven en welke invloed heeft dat op je werk.

Intervisie in teams van zorg- en begeleidingsprofessionals. Bij intervisie leer je van en met elkaar als vakgenoten. Dit gebeurt in een kleine groep. Dat kan je eigen team zijn of andere collega’s uit hetzelfde werkveld. Iedereen kan tijdens de bijeenkomst een thema of vraag gericht op eigen werkervaringen inbrengen om deze samen te onderzoeken en uit te werken. Doel is je kennis en kunde over jezelf en je werkuitvoering te vergroten.

Voor werkwijze en tarieven, zie Supervisie, Intervisie en Coaching

De begeleider is Hannie Tigelaar.

Zij is LVSC geregistreerd supervisor en coach en SKJ geregistreerd Social Worker.