Medezeggenschapsraad

De wet schrijft voor dat het bestuur van een zorginstelling niet zomaar alles zelf kan bepalen. Zij moet personen raadplegen voordat ze een besluit mag nemen. Daarom krijgen cliënten en medewerkers medezeggenschap. De medezeggenschapsraad (MR) van Embrace bestaat momenteel uit vijf leden: twee cliënten en/of ouders van cliënten en drie medewerkers van Embrace.

Lid zijn van de medezeggenschapsraad is niet alleen heel leuk maar ook nog eens nuttig! De medezeggenschapsraad is er namelijk voor cliënten en medewerkers, zodat zij kunnen meedenken en meepraten over de toekomst binnen Embrace. De leden van MR behartigen de belangen van cliënten en medewerkers en zij zijn voor het aanspreekpunt.

De MR kan onder andere stemmen over beslissingen of advies uitbrengen aan de directie van Embrace. Daarbij kan de MR zelf bepalen waarover zij advies uit wil brengen. Soms doet de MR dit op verzoek van het bestuur, maar dit kan ook ongevraagd advies zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat het gaat over gemeenschappelijke belangen van de cliëntgroep en/of medewerkers. Mogelijke onderwerpen kunnen zorginhoudelijke zaken zijn, het beleid van Embrace, maar ook arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden of managementstijl.

Een andere belangrijke taak van de MR is het signaleren van knelpunten en klachten bij cliënten en medewerkers, die via de MR bij het bestuur terecht kunnen komen. Een lid van de MR is daarom veel meer dan ‘zo maar een lid’. Als lid van de MR ben je een belangrijke schakel tussen het bestuur en de cliënten en medewerkers.

De MR komt vier keer per jaar samen waarvan tweemaal met het bestuur van Embrace erbij en tweemaal zonder het bestuur. Tijdens de vergaderingen kan het bestuur de MR op de hoogte brengen van ontwikkelingen of veranderingen binnen de organisatie. Indien daar behoefte aan is, kunnen cliënten en medewerkers daarnaast apart van elkaar bijeenkomen.