Financiering

De kosten van de begeleiding bij Embrace

De begeleiding van Embrace kan worden vergoed door uw gemeente.
Neem daarvoor contact op met het Sociaal Team van uw eigen gemeente.
Voor begeleiding voor een jeugdige kunt u ook uw huisarts om een verwijzing vragen.

Sinds januari 2016 organiseert Embrace zorg vanuit Zorg In Natura en heeft hiervoor contracten afgesloten met gemeenten.

Voor de WMO (leeftijd 18 jaar en ouder) heeft Embrace contracten met de volgende gemeenten:

Groningen

 • Groningen
 • Midden-Groningen
 • Westerwolde

Drenthe

 • Assen
 • Noordenveld
 • Aa en Hunze
 • Tynaarlo
 • Midden-Drenthe
 • Hoogeveen
 • Meppel

Friesland

 • Ooststellingwerf
 • Weststellingwerf
 • Opsterland

Voor Jeugd (leeftijd 0 t/m 18 jaar) heeft Embrace contracten met alle gemeenten in Drenthe en in Groningen.

Staat uw gemeente er in bovenstaand overzicht niet bij dan zijn er wellicht andere mogelijkheden om zorg te krijgen, neem voor het doornemen van de mogelijkheden contact op met Zorgbureau Embrace, management@zorgbureau-embrace.nl.

Doorverwijzingen van de huisarts

Naast een verwijzing via de gemeenten en/ of sociale teams kun je ook een verwijzing aanvragen via de huisarts. Zodra er een gesprek met de huisarts heeft plaatsgevonden verwijst hij/zij jou naar de juiste zorginstelling, de huisarts stuurt dan de juiste gegevens door naar de instelling. Een jeugdige tot 18 jaar kan op verwijzing van de huisarts begeleiding bij ons krijgen.

De zorginstelling stuurt de verwijzing door naar de gemeente. Dit proces duurt ongeveer 3-4 weken.